"Are you the king of the Jews?"

Jacek Malczewski: Chrystus przed Piłatem

Comments